top of page

子女監護權委託(民法第1092條)

 

 

請求人:由父母攜帶身分證一同到場辦理

           (辦理英文監護委託書應另備護照以核對英文拼音)

 

應備文件:1.記載父母與子女間親屬關係之戶籍謄本或戶口名簿一份

                2.委託書(內容應載明「一定期間」、「特定事項」,且不得違反法令、

                   公序良俗或有違保護未成年人之利益)

 

費用:中文500元

        英文或中英對照750元

 

監護權委託為身份行為,不得代理。

 

來本所辦理的優點:

1.隨到隨辦,無須像在法院一樣排隊等候、填請求書、來回各單位繳費、蓋印,所有程        序皆有專人為您服務。

2.中午不休息,時間彈性,歡迎預約辦理!

 

 

如有疑問,歡迎來電詢問。

諮詢專線(03)332-6680  桃園劉顓葶公證人事務所

 

 

 

bottom of page