top of page

眷村改建協議書

 

 

應到場之人:由全體繼承人攜身分證到場辦理

                   若繼承人無法親自到場,可授權代理人辦理(參代理人應備文件)

 

應備文件:1.被繼承人之原始全戶戶籍謄本手抄本(證明繼承人與被繼承人間之親屬關係)

                2.各繼承人之現戶戶籍謄本(個人部分即可,記事欄不省略)

                3.配住證(居住證)

                4.協議書一式五份

 

 

來本所辦理的優點:

1.隨到隨辦,無須像在法院一樣排隊等候、填請求書、來回各單位繳費、蓋印,

   所有程序皆有專人為您服務。

2.中午不休息,週六有營業,時間彈性,歡迎預約辦理!

 

如有疑問,歡迎來電詢問。

諮詢專線(03)332-6680  桃園劉顓葶公證人事務所

bottom of page